Bookmark and Share
 
   
 

26.3.2015: Kun mikään ei riitä: Keskusta Metsoa kynimässä

Kaksi ympäristöpoliittista tavoitetta on aiheuttanut paljon keskustelua viimeisten puolen vuoden aikana: Kokoomuksen pyrkimys vesittää pitkään valmisteltu soidensuojeluohjelma sekä sittemmin julkisuuteen noussut Keskustan tavoite lakkauttaa itsenäinen ympäristöministeriö.


Kokoomusta ja Keskustaa ei ole perinteisesti pidetty luontoystävällisinä puolueina, eivätkä nämä tavoitteet anna syitä muuttaa tätä mielikuvaa.


Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. Keskustan tavoitteena on nimittäin myös metsiensuojelun toimintaohjelma Metson ajaminen alas. Perusteena olisivat valtiontalouden säästöt. Keskustan Talous- ja työllisyyslinjauksessa asia on virallisesti ilmaistu muodossa "Tässä taloustilanteessa on myös mietittävä tarkkaan luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat määrärahat". Vaalikentillä kierrettäessä puhutaankin sitten jo avoimesti 80 miljoonan euron leikkaamisesta metsiensuojelusta.


Keskustan tavoite on hämmentävä, sillä Metso nauttii laajaa suosiota mm. maanomistajien ja metsäteollisuuden keskuudessa. Metson merkitystä korostetaan myös Keskustan omissa ympäristötavoitteissa.


Itse asiassa Keskustan vaaliohjelmassakin todetaan, että "Luonnon monimuotoisuutta pitää varjella ennen kaikkea Etelä-Suomen metsänsuojeluohjelman Metson kaltaisilla vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla."


Tavoite on hämmentävä myös siksi, koska ohjelma perustuu puhtaasti maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Esimerkiksi soidensuojeluohjelmasta keskusteltaessa Keskusta painotti voimakkaasti suojelun vapaaehtoisuuden merkitystä. Nyt sekään ei enää kelpaa. Keskustan lisäksi Metson alasajoa kannattavia puheenvuoroja on kuultu myös Kokoomuksen riveistä.


Samaan aikaan suunnitteilla on monia metsänhoitoa tehostavia ja hakkuita lisääviä sellutehdas- ja biotaloushankkeita. Ne kasvattaisivat rasitusta metsäluontoa kohtaan. Metson ennestään myöhässä olevat tavoitteet lykkääntyisivät entisestään.


Viestini Keskustalle ja Kokoomukselle onkin: unohtakaa leikkaukset luonnonsuojelusta. Ilman metsien suojelua ei ole kestävää metsätalouttakaan. 
 

Galleriat

 

Harri Hölttä


 
 

© 2011 Harri Hölttä | Toteutus Suomimedia Oy | Virtalähteenä Drupal