Bookmark and Share
 
   
 

Maapallo on litteä (9.11.2010)

Seuraava kolumnini julkaistiin Luonnonsuojeluliiton nettisivujen pakinapalstalla syksyllä 2010.
Maapallo on litteä
Julkinen, vallitseva mielipide on jo pitkään ollut sitä mieltä, että maapallo on pyöreä. Arkipäivän kokemukset eivät kuitenkaan tue tätä väitettä, eivätkä tutkijatkaan ole olleet asiasta yksimielisiä. Pyöreää maapalloa koskevien uskomuksien tuputtaminen kansalaisille tulisikin lopettaa, koska maapallon litteyttä on vaikea kiistää.
Varhaisimmat tunnetut kiistat maapallon pyöreyttä koskien tunnetaan jo antiikin Kreikasta ja Roomasta. Englantilaisen Flat Earth Societyn tutkijoiden mukaan monet seikat puhuvat sen puolesta, että maapallo on litteä. Vaikka kyseiset tutkijat eivät olekaan geologeja tai maantieteilijöitä, osoittaa tämä kuitenkin selvästi, että tiedeyhteisö ei ole yksimielinen maapallon pyöreydestä. Tästä huolimatta maapallon pyöreyttä kyseenalaistaneita henkilöitä on usein pilkattu, eikä tästä ongelmasta ole haluttu edes keskustella julkisuudessa.
On myös huomattava, että tavallinen kansalainen ei voi arkielämässään huomata tai itse havaita maapallon pyöreyttä. Kyllä kansalaisten mielipide ja arkipäivän kokemukset tällaisissa asioissa täytyy ottaa huomioon, eikä vain uskoa tutkijankomeroissaan kyhjöttäviä tutkijoita, joiden tutkimustuloksissa ja arvioissa on vuosikymmenien kuluessa havaittu lukuisia erilaisia pilkkuvirheitä. Vielä vähemmän on todisteita siitä, että maapallon pyöreys olisi jollain tapaa ihmisen aiheuttamaa.
Koska maapallon litteyteen liittyvää tutkimustietoa ei juurikaan ole, ehdotankin uuden tutkimushankkeen käynnistämistä asian varmistamiseksi. Esimerkiksi kansalaisille suunnatuilla mielivaltaisilla gallupkyselyillä ja nettiyleisön tuottamilla mielenilmauksilla saataisiin tärkeää tietoa tästä ilmiöstä. Ilmiön olemassaoloa voitaisiin selvittää myös kysymällä kerrankin tavallisilta kansalaisilta, uskovatko he maapallon pyöreyteen.
Harri Hölttä, Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija (opintovapaalla) 
 

Galleriat

 

Harri Hölttä


 
 

© 2011 Harri Hölttä | Toteutus Suomimedia Oy | Virtalähteenä Drupal