Bookmark and Share
 
   
 

Metsänhoito ei edistä ilmastonmuutoksen torjuntaa (12.1.2012)

Seuraava kirjoitukseni julkaistiin Helsingin Sanomissa to 12.1.2012


Metsien hoito ei edistä ilmastonmuutoksen torjuntaa


Metsäjohtaja Juha Hakkarainen ja metsäasiantuntija Janne Näräkkä Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:sta olivat huolissaan siitä, että Durbanin ilmastokokouksessa sovitut laskentasäännöt eivät kannusta metsien hoitoon (HS 11.1.).


Hakkaraisen ja Näräkän kirjoituksen taustalla on klassinen väärinkäsitys siitä, että metsien hoito edistäisi ilmastonmuutoksen torjuntaa.


Sekä talousmetsiin että luonnonmetsiin sitoutunut hiili päätyy lopulta takaisin taivaalle, tavalla tai toisella. Metsiemme hiilivarastojen kasvattamisen ja säilyttämisen kannalta olennaista olisikin, että mahdollisimman suuri määrä hiilidioksidia sitoutuu metsiin mahdollisimman pitkäksi aikaa.


Suomalaisen metsätalouden tavoitteet ja käytännöt eivät kuitenkaan tue tällaista kehitystä, pikemminkin päinvastoin.


Viimeisin esimerkki tästä on maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan suunnittelema lakimuutos, jonka mukaan metsien päätehakkuilta poistettaisiin alaikärajat. Näin metsiä voitaisiin avohakata entistäkin nuorempina ja niihin ehtisi sitoutua entistäkin pienempi määrä hiilidioksidia.


Vuonna 2008 julkistettu yleiseurooppalainen tutkimus kertoi, että maanosamme luonnonmetsissä on sitoutuneena hiiltä 4-6 kertaa enemmän hehtaarilla kuin talousmetsissä. Auttaisiko tällaisten "hoitamattomien" metsien hakkaaminen ja niiden hiilivarastojen purkaminen todella ilmastonmuutoksen torjuntaa?


Kyse ei ole vain siitä metsänhoidon vaiheesta, missä vanhan metsän hiilivarasto puretaan kerralla sen hakkuun yhteydessä ja tilalle saadaan hitaasti hiiltä sitova taimikko, vaan paljon monipuolisemmasta kokonaisuudesta. Talousmetsään sitoutunut hiilimäärä vapautuu varsin pian kaatamisen jälkeen ja osa hiilestä on vapautunut jo ennen tätä harvennusten yhteydessä. Hoitamattomassa luonnonmetsässä hiilensidonta sen sijaan jatkuu senkin jälkeen, kun talousmetsä on jo kaadettu, minkä lisäksi puuston määrä siellä on yleensä talousmetsää suurempi.


Metsien hiilivarastojen purkamisen sijasta juuri nyt on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä säilyttämään metsien ja soiden hiilivarastot mahdollisimman suurena. Tätä tavoitetta metsien hoito ei edistä.


Harri Hölttä
Joensuu

 
 

Galleriat

 

Harri Hölttä


 
 

© 2011 Harri Hölttä | Toteutus Suomimedia Oy | Virtalähteenä Drupal