Bookmark and Share
 
   
 

Metsänhoito ja ilmastonmuutos (2009)Seuraava kommentti julkaistiin Helsingin Sanomissa maaliskuussa 2009.Metsänhoito ei hidasta ilmastonmuutostaHS kertoi 24.3. Tiede & Luonto-sivuillaan, kuinka luonnonoloissa kuuset voisivat kasvaa maassamme 300-vuotiaiksi. Männyt voisivat olla vielä tuplasti tätäkin vanhempia. Nyt metsät hakataan talousmetsissä keskimäärin satavuotiaina.Viime kesänä julkistettu yleiseurooppalainen tutkimus puolestaan kertoo, että maanosamme luonnonmetsissä on sitoutuneena hiiltä 4-6 kertaa enemmän hehtaarilla kuin talousmetsissä.Mitä tästä sitten tulisi päätellä ? Ainakin se, että tehokas metsänhoito ei edistä ilmastonmuutoksen torjumista.Perinteisen käsityksen mukaan metsien hiilivarasto on sitä suurempi, mitä tehokkaammin metsiä hoidetaan. Tämä käsitys toistuu muun muassa Olavi Lylyn mielipidekirjoituksessa (HS 17.3.). Saman käsityksen mukaan lahoavat vanhat metsät kannattaa hakata nurin ja saada tilalle taimikko, joka sitoo tehokkaasti hiiltä.Käsitys on monellakin tapaa virheellinen. Kasvavan taimikon hetkellisen hiilensidontakyvyn sijasta tulisi tarkastella erikseen talousmetsän ja luonnonmetsän koko elinkaarta. Noin satavuotiaana kaadettavaan talousmetsään sitoutunut hiilimäärä vapautuu takaisin taivaalle varsin pian kaatamisen jälkeen ja osa hiilestä on vapautunut jo ennen tätä harvennusten yhteydessä. Luonnonmetsässä hiilensidonta sen sijaan jatkuu senkin jälkeen, kun talousmetsä on jo kaadettu – koska luonnonoloissa puut kasvaisivat ja pysyisivät elossa huomattavasti yli satavuotiaiksi. Luonnonmetsien suurempaa hiilimäärää selittää myös se, että niissä puuston määrä on talousmetsiä suurempi. Oma lukunsa on metsän maaperään sitoutunut hiili.Sekä talousmetsiin että luonnonmetsiin sitoutunut hiili päätyy lopulta takaisin taivaalle, tavalla tai toisella. Eikö tällöin kannattaisi torjua ilmastonmuutosta sitomalla metsiimme mahdollisimman suuri hiilimäärä mahdollisimman pitkäksi aikaa ? Vanhojen metsien säästäminen edistäisi nimenomaan tätä tavoitetta.Harri Hölttä
Metsäasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliitto 
 

Galleriat

 

Harri Hölttä


 
 

© 2011 Harri Hölttä | Toteutus Suomimedia Oy | Virtalähteenä Drupal